Н.В.У. Велика Ложа на България

Н.В.У. Велика Ложа на България е най-старата Масонска Обедиенция в България. Тя е основана на 9-ти юни 1917 г. Работи в Прослава на Великия Архитект на Вселената, стриктно спазвайки принципите на регулярност и Древните Задължения. Тя е регулярна и призната Юрисдикция принадлежаща на световната верига на Свободното Зидарство.


Верига на обединението

Възвишена цел на всички Братя от ВЛБ е да работят в съглашенство, мир и хармония с Братята от ОВЛБ. Единението е процес на узряване и осъзнаване и ние ще работим търпеливо и постоянно в тази посока.

Легитимност на произхода

Великата Ложа на България е основана от ВЛ на Франция. Тя получи обратно от френските Братя, които като създатели на ВЛБ единствено имаха право да я реактивират през 2010 г., историческия Патент от 1917 г.

Стари Велики Майстори:

  • Александър Протогеров
  • Петър Мидилев

Снимка на майстори от далечната 1917 година