Принципи на Великата Ложа на България

НВУ Велика Ложа на България работи в Прослава на Великия Архитект на Вселената, с отворени ТВС на масонството, а именно Библията Винкела и Пергела, във всички наши храмове и ритуални работи или събрания. Ние използваме стриктно Древния и Приет Шотландски Ритуал в символичните първи три степени на масонството и нашата Велика Ложа има автономна власт на своята юрисдикция върху всички Съюзни ложи на територията на България. Вярата в Бог или Върховно Същество, е необходимо предварително условие за всеки кандидат на нашата Обедиенция. Всякакви дискусии относно религия, политика, раса или националност са абсолютно забранени. Членската маса ни се състои само от мъже и всяка ритуална работа, включваща жени се счита за нерегулярна и е забранена.