Пътя към членството

Вярата в Бог или Върховно Същество е първата и най-важна предпоставка за да стане някой кандидат за посвещение в масонството. Освен това кандидатът трябва да е свободен човек и на добър глас в обществото, където той живее. Лице с криминално досие ще бъде отхвърлен като заявител. Всеки мъж, който е пълнолетен и отговаря на посочените по-горе предпоставки може да кандидатства. Той трябва първо да бъде в състояние да се издържа финансово, както и семейството си, ако е семеен и ако времето, задълженията и финансиите му позволяват тогава да кандидатства за членство.

Масонството не е тайна организация, а организация с тайни.

Членовете на Братството се стремят към познание и духовно усъвършенстване.